Түлкібас ауданының 2019-2021 жылдарға арналған азаматтық бюджеті (Нақтыланған)

Түлкібас ауданының 2019-2021 жылдарға арналған азаматтық бюджеті (Нақтыланған)

 

Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.

2019-2021 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2016-2020 жылдарға арналған Түлкібас ауданының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2018 жылғы  21 желтоқсандағы №34/1-06 шешімімен бекітілді.

1. Бюджет үдерісінің схемасы

Бюджетті әзірлеуді экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау  ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.

 1. Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
 2. Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.
 3. Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кем емес уақытта аудандық бюджет жобасын әзірлеу, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгерістер мен толықтыру жобаларын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімді ашатын түсіндірме жазбаны ұсынады.
 4. Облыстық мәслихатпен облыстық бюджетті бекіту туралы шешімге қол қойылғаннан кейінгі екі аптадан кем емес мерзімде мәслихатпен үш жылдық кезеңге аудан бюджетін бекіту.

Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.

 1. Төлемдер мен міндеттер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.
 2. Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.
 3. Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.
 4. Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 мамырға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.

Ауданның 2019 -2021 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық

дамудың негізгі  көрсеткіштері (Нақтыланған)

                                                                (мың теңге)

Қ/с Көрсеткіштердің атауы

 

2018 жыл /есеп/

Болжам
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6
1 Жалпы аумақтық өнімі ЖӨӨ көлемі, млн. теңге 76730,2 78000,0 80000,0 80000,0
2 Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге 690,6 701,7 718,8,0 718,9,0
3 Тұрғындардың саны, мың адам 111103 111200 114,125 115,675
4 Инвестиция көлемі, млн.теңге 19191,1 19000,0 19000,0 20000,0
5 Жұмыссыздық деңгейі, % 5.2 5.1 5.3 5.2
6 Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) теңге 2 405.0 2525.0 2 549.0 2 702.0
7 Ең төменгі жалқы, теңге 28 284.0 42500,0 42500,0 42500,0
8 Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге 33 745.0 36108.0 36 108.0 36 108.0

                                   

2019 -2021 жылдарға арналған аудандық бюджет

Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.

2019 жылға арналған аудан бюджеті (Нақтыланған)

ҚР бюджет кодексіне сәйкес 2019 жылға арналған  аудан  бюджетінің жалпы көлемі   - 24 472 406,0 мың теңге болып бекітілсе, оның  ішінде:

 1. кірістер – 24472406,0 мың теңге, оның ішінде:

салықтық түсімдер – 2453078,0 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 26272,0 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 80758,0 мың теңге;

трансферттер түсімі – 21912298,0 мың теңге;

2) шығындар – 24517956,0 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – -17223,0 мың теңге, оның ішінде:

бюджеттік кредиттер – 7575;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 24798,0  мың теңге;

4) қаржы активтерімен  операциялар бойынша  сальдо – 0;

қаржы активтерін сатып алу – 0;

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

5) бюджет тапшылығы (профициті)  –28327,0 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -28327,0 мың теңге,           

оның ішінде:

қарыздар түсімі – 7575;

қарыздарды өтеу – 24798,0 мың теңге;

бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 45550,0 мың теңге:          

Бюджет кірістерінің көлемі, мың теңге

Атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Кірістер 12 863 809,2 24 472 406,0 13 772 524,0 16 882 253,0
оның ішінде:        
Трансферттер 9 617 603 21 912 298,0 11 645 206,0 14 724 758,0

Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген соммалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.

2019 жылға

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 жылдарға аранлған ауданның бюджет түсімдерінің

                                                                        құрылымы. (Нақтыланған)                                                 мың теңге

Атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Түсімдер-барлығы 17631239,6 24472406,0 13772524,0 16882253,0
Оның ішінде:        

Салықтық түсімдер

3193084,4

2453078,0

2088809,0

2118584,0

Салықтық емес түсімдер

9032,1

26272,0

14422,0

14824,0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

17288,8

80758,0

24087,0

24087,0

Трансферттердің түсімдері

13760246,0 21912298,0 11645206,0 9 099 949,0
оның ішінде:        
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1211626,0 7745147,0    
Нысаналы даму трансферттері 3792864,0 4985985,0 2545257,0 5624809,0
Субвенциялар 8755756,0 9099949,0 9 099 949,0 9 099 949,0

2019-2021 жылдарға аранлған ауданның бюджетінің шығыстары, (Нақтыланған)                                                                                           мың теңге

Атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Барлығы: 17598320,4 24517956,0 13772524,0 16882253,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1295240,2 486664,0 261326,0 299759,0
Қорғаныс 213403,4 138739,0 43675,0 44800,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 7019,0 72081,0 42129,0 43603,0
Бiлiм беру 9207401,2 11949218,0 9473818,0 8262183,0
Денсаулық сақтау        
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 763004,3 3266397,0 473314,0 485151,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2665519,4 3255096,0 1420997,0 5253485,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 917812,0 1021341,0 608851,0 618538,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 424378,4 184037,0 21435,0 22185,0
Ауыл, су, орман,  балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 215506,6 279182,0 230260,0 232039,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 147576,3 113014,0 54990,0 56087,0
Көлiк және коммуникациялар 252955,0 2091687,0 368092,0 380975,0
Басқалар 255680,5 631434,0 154203,0 155394,0
Борышқа қызмет көрсету 28,0 27 27 27
Трансферттер 979798,0 1029039,0 619407,0 1028027,0

 

2019 жылғы аудандық бюджеттің салалар бойынша негізгі бағытталуы

             
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 жылға араналған бюджеттен әлеуметтік жәрдемақы мен әлеуметтік қамсыздандыру шығыстарының үлес салмағы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
               

 

Білім беру бойынша 2019-2021 жылдарға арналған шығыстары. (Нақтыланған)             

мың теңге

Іс шараның атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Барлығы шығыстар: 9207401,2 11949218,0 9473818,0 8262183,0
Оның ішінде:        
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 1274808,0 1711738,0 2075250,0 1586382,0
Жалпы білім беру 6231681,4 7722153,0 5 659857,0 5677034,0
Балаларға қосымша білім беру 87500,0 108298,0 87886,0 88470,0
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 1000431,0 1970363,0 338288,0 562976,0
Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 227611,0 436666,0 253063,0 261920,0
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 417939,6 19790,0 38430,0 38430,0

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк  бойынша 2019-2021 жылдарға  арналған шығыстар.  (Нақтыланған)            

мың теңге

Іс шараның атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 917812,0 1021341,0 608851,0 618538,0
Оның ішінде:        
Мәдениет саласындағы қызмет 176744,0 216392,0 163979,0 166399,0
Спорт 309977,5 390032,0 288718,0 293493,0
Ақпараттық кеңістік 113948,6 98344,0 90796,0 91940,0
Өзге де шығындар 301006,8 313467,0 60591,0 61772,0

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру бойынша 2019-2021 жылдарға  арналған шығыстар.  (Нақтыланған)            

мың теңге

Іс шараның атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 763004,3 3266397,0 473314,0 485151,0
Оның ішінде:        
Әлеуметтік қамсыздандыру 198064,1 2205202,0 112047,0 115969,0
Әлеуметтік көмек 517863,4 1009347,0 318376,0 326023,0
Өзге де қызметтер 47076,8 51848,0 42891,0 43159,0

 

 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық  бойынша 2019-2021 жылдарға  арналған шығыстар.  (Нақтыланған)            

мың теңге

Іс шараның атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 2665519,4 3255096,0 1420997,0 5253485,0
Оның ішінде:        
Тұрғын үй шаруашылығы 2181413,0 2534279,0 1300919,0 5129205,0
Коммуналдық шаруашылық 101613,7 465995,0 50113,0 51867,0
Елді-мекендерді көркейту 381492,7 254822,0 69965,0 72413,0

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары бойынша 2019-2021 жылдарға  арналған шығыстар.              

мың теңге

Іс шараның атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 215506,6 279182,0 230260,0 232039,0
Оның ішінде:        
Ауыл шаруашылығы 215506,6 279182,0 230260,0 232039,0

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі  бойынша 2019-2021 жылдарға  арналған шығыстар.              

мың теңге

Іс шараның атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі  147576,3 113014,0 54990,0 56087,0
Оның ішінде:        
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 147576,3 113014,0 54990,0 56087,0

 

Көлік және коммуникация  бойынша 2019-2021 жылдарға  арналған шығыстар.              

мың теңге

Іс шараның атауы 2018 жыл /есеп/ 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5
Көлік және коммуникация  252955,0 2091687,0 368092,0 380975,0
Оның ішінде:        
Автомобиль көлігі 250955,0 2090429,0 365738,0 378539,0
Өзге де қызметтер 2000,0 1258,0 2354,0 2 436,0

 

 

Хабарландыру

2050kz

Ауа райы

 • 1logo-1424.jpg
 • 2memkyzmet.jpg
 • 1348047368.jpg
 • 1349264193.gif
 • 1360515974.gif
 • 1366082058.gif
 • 1379961931.gif
 • 1380530965.gif
 • ruhani.jpg