Әдеп жөніндегі уәкіл

Әдеп жөніндегі уәкіл

Түлкібас ауданы әкімі аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі - мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларының сақталуын және мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін бұзушылықтардың профилактикасын қамтамасыз ету қызметін жүзеге асырады, сондай-ақ өз функциялары шегінде мемлекеттік қызметшілер мен азаматтарға консультация береді.

DSC 0444

Түлкібас ауданы әкімі аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі

 Еркебаев

Қуатбек Сағымбекұлы

Түлкібас ауданы әкімі аппараты әдеп жөніндегі уәкілінің мемлекеттік қызметшілерді және басқа да азаматтарды қабылдау кестесі:

 Әр аптаның сәрсенбі күні сағат  16.00-ден 17.00-ге дейін

 Қабылдау мекен-жайы: Түлкібас ауданы, аудан әкімі аппаратының ғимараты, 4 қабат  8 (72538) 52-346)

ұялы тел. 8 701 278 55 72

 

 

Уполномоченный по Этике аппарата акима Тюлькубасского района осуществляет деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, а также дает консультацию в пределах своих функций государственным служащим и гражданам.

DSC 0444

Уполномоченный по Этике аппарата акима Тюлькубасского района

 Еркебаев

Куатбек Сагымбекович

  График приема государственных служащих и иных граждан уполномоченного по этике аппарата акима  Тюлькубасского района:

 среда каждого неделя с 16.00 до 17.00

 Адрес приема: район Тюлькубас, здание аппарата акима района, 4 этаж   тел. 8 (72538) 52-346),

                                                                                                моб.тел. 8 701 278 55 72

 

 

 

 

Түркістан облысы әкімі аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі - мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларының сақталуын және мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін бұзушылықтардың профилактикасын қамтамасыз ету қызметін жүзеге асырады, сондай-ақ өз функциялары шегінде мемлекеттік қызметшілер мен азаматтарға консультация береді.

123465

Түркістан облысы әкімі аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі

 Әмірдин Мұхиденұлы

ӘЛІШЕВ

Түркістан облысы әкімі аппараты әдеп жөніндегі уәкілінің мемлекеттік қызметшілерді және басқа да азаматтарды қабылдау кестесі:

 Әр айдың екінші және төртінші сәрсенбісінде сағат  15.00-ден 17.00-ге дейін

 Қабылдау мекен-жайы: Түркістан қаласы, облыс әкімі аппаратының ғимараты, 3 қабат (екінші сәрсенбі), Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 6, «Түркістан облысы әкімідігінің өкілдігі»,  2 қабат, 205 кабинет (төртінші сәрсенбі) (Шымкент қ. тел.: 8 (7252) 55-14-27)

ұялы тел. 8 777 768 42 17

 

 

Уполномоченный по Этике аппарата акима Туркестанской области – осуществляет деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, а также дает консультацию в пределах своих функций государственным служащим и гражданам.

123465

Уполномоченный по Этике аппарата акима Туркестанской области

 АЛИШЕВ

                                                                                           Амирдин Мухиденович

  График приема государственных служащих и иных граждан уполномоченного по этике аппарата акима  Туркестанской области:

 Вторая и четвёртая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00

 Адрес приема: город Туркестан, здание аппарата акима области, 3 этаж (вторая среда), город Шымкент, проспект Тауке хана, 6, здание «Представительство аппарата акима Туркестанской области»,  2 этаж, 205 кабинет (четвертая среда) (тел. в г.Шымкент: 8 (7252) 55-14-27),

моб.тел. 8 777 768 42 17

  • 1logo-1424.jpg
  • 2memkyzmet.jpg
  • 1348047368.jpg
  • 1349264193.gif
  • 1360515974.gif
  • 1366082058.gif
  • 1379961931.gif
  • 1380530965.gif
  • ruhani.jpg